Auteursarchief: Thor Berns

Expeditie algoritmes

Lees het gehele artikel

Op 9 oktober vond in Amersfoort de “Expeditie Algoritmes” plaats, een evenement georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De middag begon met een gemeenschappelijke lunch en werd geopend door wethouder Johnas van Lammeren van de gemeente Amersfoort en Staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Hun boodschap was helder en gericht op actie: “ga er mee aan de slag, maar denk goed na over waarom en welke algoritmes je inzet.”

In de loop van de middag werden diverse lezingen gegeven. Het programma van de dag was gelukkig niet bepaald door een algoritme. Het programma liep uiteen van praktische voorbeelden tot aan AI tot aan ethische verantwoording en transparantie.

Oproep van de staatssecretaris

De overheid wil transparant zijn over het gebruik van algoritmes. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat algoritmes voldoen aan publieke waarden en wettelijke normen en dat er uitleg is over hoe ze werken. Het centrale algoritmeregister levert een belangrijke bijdrage aan het transparant en uitlegbaar maken van de toepassing en uitkomst van algoritmes. De boodschap van staatssecretaris Van Huffelen was duidelijk: “er is nog veel werk te doen! Het is belangrijk dat iedereen meedoet. Juist dan krijg je het overzicht en heb je transparantie.”

Momenteel is de registratie van algoritmes op vrijwillige basis, maar in de toekomst kan dit wettelijk verplicht worden. In 2022 werd aangekondigd dat er wetgeving wordt ontwikkeld voor het gebruik van algoritmes. Deze wetgeving zal in samenhang worden bekeken met de ontwikkelingen rondom de AI-verordening. De Europese concept AI-verordening streeft ernaar om documentatie verplicht te stellen voor hoog-risico AI-algoritmes, die uiteindelijk in het algoritmeregister worden opgenomen. Het algoritmeregister is niet beperkt tot alleen hoog-risico algoritmes, maar staat open voor alle soorten algoritmes.

Telengy adviseurs Wouter Le Febre en Roel Ottens hebben een artikel geschreven over hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op het algoritmeregister: Het algoritmeregister wordt opgezet in 2023, maar wat kunnen we nu al doen?

IAMA in je Pyjama
In het verleden hebben algoritmes helaas geleid tot discriminatie, zoals aangetoond in de toeslagenaffaire. Dit onderstreept het cruciale belang van een ethische beoordeling van algoritmes. Een bruikbare methodologie hiervoor is de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA).

Tijdens de Expeditie Algoritmes vond de sessie “IAMA in je pyjama” plaats, waar de IAMA-methode werd toegelicht. IAMA is een instrument voor discussie en besluitvorming binnen de overheid. Het bevordert een interdisciplinaire dialoog tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en/of implementatie van systemen. De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van IAMA.

IAMA omvat tal van vragen waarover discussie moet plaatsvinden en waarop antwoorden moeten worden geformuleerd in alle gevallen waarin een overheidsorgaan overweegt een algoritme in te zetten. Zelfs wanneer een algoritme al in gebruik is, kan IAMA dienen als een instrument voor reflectie.

De kernboodschap

  • Vul het algoritmeregister.
  • Schending van rechten kan worden voorkomen door het uitvoeren van een IAMA.
  • We moeten voorzichtig zijn met blind vertrouwen in algoritmes en kunstmatige intelligentie.
  • Menselijke controle blijft van vitaal belang.

Voor meer informatie over de presentaties tijdens de “Expeditie Algoritmes” verwijzen we u naar de volgende link: Algoritmes Expeditie (pleio.nl)

U kunt ook de ontwikkelingen op het gebied van algoritmes volgen via de volgende website: Algoritmes (pleio.nl)

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met Thor Berns, 06 11 48 35 23,   t.berns@telengy.nl of Marleen van Dongen, 06 39 67 84 61 of m.v.dongen@telengy.nl.

Even voorstellen…Thor Berns

Lees het gehele artikel

Mijn naam is Thor Berns en ik ben verheugd dat ik sinds 1 september ben gestart bij Telengy. Mijn carrière ben ik begonnen bij Accenture, waar ik waardevolle ervaring heb opgedaan in de energiesector en de beheer- en onderhoudssector. Deze uitdagende opdrachten hebben me geholpen snel te groeien als beginnende consultant en hebben mijn kennis en vaardigheden in verschillende aspecten van programma’s, projecten, services en management uitgebreid.

In de loop van een masterclass consultancy heb ik mijn kennis op het gebied van verschillende projectmanagementmethoden aanzienlijk verdiept. Het is noemenswaardig dat ik niet alleen gecertificeerd ben in Lean, Prince2, Agile en Scrum, maar ook waardevolle werkervaring heb opgedaan in deze vakgebieden. Dit heeft me in staat gesteld om niet alleen de theorie te begrijpen, maar ook om deze concepten met succes toe te passen in praktijksituaties.

Wat anderen over mij zeggen, is dat ik een gedreven en eerlijke probleemoplosser ben. Ik haal voldoening uit analytische uitdagingen en de interactie met mensen. Het is voor mij van essentieel belang om betrokken te zijn bij het succes van mijn collega’s en onze klanten.

De reden dat ik voor Telengy heb gekozen, is omdat ontwikkeling en persoonlijk contact hier hoog in het vaandel staan. Ik geloof sterk in voortdurende groei en het delen van kennis om te blijven verbeteren als professional en als mens. Telengy’s toewijding aan deze waarden spreekt mij enorm aan en ik ben dan ook enthousiast om bij te dragen aan de visie van dit bedrijf.

Verplichte invoering e-mailarchivering vanaf 1-1-2024?

Lees het gehele artikel

In de snel ontwikkelende digitale wereld waarin we leven, is het archiveren van e-mailberichten voor overheidsinstanties een uitdaging geworden. Gelukkig is er goed nieuws voor gemeenten en intergemeentelijke organen in Nederland. De algemene rijksarchivaris heeft de “Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024” vastgesteld. Dit biedt een effectieve oplossing voor de problemen waarmee deze instanties te maken hebben bij het beheren van e-mailverkeer.

Voor gemeenten en intergemeentelijke organen die zich hebben aangesloten bij de selectielijst, wordt het implementeren van de selectielijst e-mailbewaring verplicht vanaf 1 januari 2024. Dit biedt een duidelijke deadline en stimuleert organisaties om tijdig in actie te komen.

Termijn van bewaring

Een van de meest opvallende kenmerken van deze selectielijst is dat deze gebaseerd is op de zogenoemde Capstone-methodiek. Dit betekent dat e-mailberichten van sleutelfiguren binnen de organisatie permanent bewaard zullen worden. Voor deze groep wordt dus geen houdbaarheidsdatum ingesteld voor hun e-mails. Sleutelfiguren zijn bijvoorbeeld:

  • Leden van het college van B&W
  • Ambtelijke topfuncties
  • Compliancy officers
  • De (jeugd)ombudsman
  • Voorzitters
  • Leden en/of directeuren van de rekenkamer en de raadsgriffier.

Voor overige functionarissen geldt dat hun e-mailberichten na 7 jaar vernietigd worden. Dit biedt een duidelijke richtlijn voor het beheren van e-mails van medewerkers die niet tot de sleutelfiguren behoren. Daarnaast biedt de selectielijst ook termijnen voor e-mailberichten die zich bevinden in gedeelde en geautomatiseerde functionele e-mailboxen. Dit zorgt voor een gestructureerd en georganiseerd archiveringsproces, waarbij e-mailberichten op een consistente manier worden behandeld.

Niet helemaal nieuw

Het is belangrijk op te merken dat de selectielijst e-mailbewaring 2024 een aanvulling is op de selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. Deze laatste blijft van kracht voor e-mailberichten die ook in een documentmanagementsysteem (DMS) worden bewaard, zelfs als het om een ander exemplaar van hetzelfde bericht gaat.

Kom in actie

Met de selectielijst e-mailbewaring 2024 voor gemeenten en intergemeentelijke organen op komst, is het nu essentieel dat gemeenten stappen ondernemen om zich voor te bereiden. Hier zijn de stappen die gevolgd kunnen worden:

1. Onderzoek de veranderingen

Begrijp de impact van de nieuwe selectielijst op uw gemeente; wie vallen onder de sleutelfiguren en welke e-mails moeten permanent bewaard worden?

2. Analyseer uw huidige archivering

Evalueer uw huidige archiveringspraktijken, identificeer de verschillen tussen de huidige manier van archivering en de gewenste manier van archivering met de selectielijst.

3. Ontwikkel een strategie

Creëer een strategie om uw archiveringsprocessen te verbeteren en aan de eisen van de selectielijst te voldoen.

4. Implementeer de veranderingen

Voer de strategie uit, zorg voor training en bewustwording en wijs verantwoordelijkheden toe.

Tot slot

Al met al biedt de Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen in Nederland een gestructureerde en effectieve aanpak voor e-mailarchivering. Het helpt organisaties om hun digitale archieven te beheren en te voldoen aan de wettelijke vereisten, wat essentieel is in de moderne tijd van informatiemanagement. Het is een stap in de juiste richting om de archiveringsprocessen te stroomlijnen en te zorgen voor transparantie en verantwoordingsplicht in de publieke sector.

Meer informatie is beschikbaar  op de website van de VNG:

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact met opnemen met Thor Berns, 06 11 48 35 23,   t.berns@telengy.nl.